Fleksibel pasning

Pr 1.1 2019 blev der ved en lovændring vedtaget, at forældre hvor en eller begge forældre afholder orlov i henhold til barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen. Der er ret til deltidsplads i én sammenhængende periode pr. barn.
Du skal ansøg Middelfart kommune om fleksibel pasning i form af deltidsplads ved barsel eller ved kombinationstilbuddet. For at kunne benytte sig af tilbuddene, forudsætter det, at det kan dokumenteres at arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddets åbningstid. Kontakt kommunen for at hører nærmere om ansøgning og regler.