top of page

Fleksibel pasning

Pr. 1.1 2019 blev der ved en lovændring vedtaget, at forældre hvor en eller begge forældre afholder orlov i henhold til barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen. Der er ret til deltidsplads i én sammenhængende periode pr. barn.
 

bottom of page