top of page

BØRNE- &

LÆRINGSSYN

Skolens værdigrundlag...

danner sammen med folkeskolens formål ramme og retning for, hvordan vores børne -og læringssyn er og dermed for, hvordan vi laver skole.  Desuden er vores vision om, at ”vi løfter i flok, så alle kan lykkes” med til at danne rammerne omkring, hvordan vi formulerer vores børne- og læringssyn.

 

Børnesyn

Børn er forskellige, lærer forskelligt og indeholder forskellige ressourcer og potentialer. Børn udvikler sig og lærer sammen med andre – både børn og voksne i et forpligtende fællesskab.

Børn skal forstås ud fra de sammenhænge, som de indgår i og ud fra de betingelser, de har for at handle og udvikle sig. For os er det vigtigt at kende til barnets baggrund for at kunne udvikle barnet, derfra hvor det er og stille tilpassede forventninger. Barnet er aldrig et problem, men kan være en del af en problematik, som de voksne omkring barnet har ansvaret for.

Barnets trivsel og udvikling påvirkes af, hvilken tilgang og sprog vi voksne bruger i kontakten og relationen med barnet.

Vi tager børnene alvorligt og tør tage deres perspektiv og inddrage dem. Samtidig er vi de voksne, der er tydelige og autentiske og som tager vores ansvar på os.

 

Det betyder, at vi:

 • er bevidste om, at den måde vi forstår barnet på, og det sprog vi bruger, har afgørende betydning for barnets udvikling og muligheder

 • tager ansvar for at finde ud af, hvad der i omgivelserne står i vejen for barnet, hvis barnet ikke lykkes ift. de krav og forventninger, som vi stiller

 • aldrig beskriver et barn negativt. - Så er det umuligt at forandre sig som barn

 • tænker ud fra flere perspektiver, fordi virkeligheden altid kan ses anderledes og kan ændres. Derfor benytter vi flere forskellige tilgange for, at barnet skal lykkes

 • er i stand til at være nysgerrig overfor barnets perspektiv

 • er bevidst om, at et fællesskab ikke udvikles ved at fokusere på individer, men snarere i et samspil mellem individer. Fællesskabet er rammen for individets dannelse og udvikling.

 • er bevidst om, at forældres holdninger og deltagelse i børns liv, har betydning for børns fællesskaber

Læringssyn

På Middelfart Friskole mener vi, at trivsel kommer forud for optimal læring.

Overordnet set mener vi, at læring er en aktiv proces, hvor det enkelte barn konstruerer og rekonstruerer viden, færdigheder, forståelse, holdninger og arbejdsmåder i en dynamisk proces med omgivelserne. Læreprocessen er således i centrum i lige så stor grad som udbyttet af læringen.

Læringens bredde og kompleksitet kan sammenfattes ved Illeris´ definition af læring ud fra tre grundlæggende dimensioner:

 • den (kognitive og motoriske) dimension, der drejer sig om tilegnelsen af det der læres

 • den (følelses-, viljes- og motivationsmæssige) dimension, der drejer sig om læringens drivkræfter

 • den (samspils- og samfundsmæssige) dimension, der drejer sig om samspillet mellem individet og omgivelserne.

 

Tilsammen udvikler de tre dimensioner løbende vores viden, færdigheder, forståelse, følsomhed, socialitet – dvs. alt det vi som helhed med et moderne ord betegner som vores kompetencer. Derfor må alle tre dimensioner medtænkes, når vi vil skabe optimale forudsætninger for læring.

 

Hos os skaber vi varierede læringsmiljøer, så elevernes nås på forskellige måder.

 • Vi skaber rammer for samarbejde mellem eleverne i undervisningen.

 • Vi vægter forskelligartede oplevelser i undervisningen, således at læringen kan hæftes op på andet end færdigheder.

 • Vi lærer både med hoved og krop.

 • Vi udfordrer elever tilpas personligt, socialt og fagligt, således at eleverne er i fortsat udvikling.

 • Vi opbygger undervisningen således, at eleverne må forholde sig til det, de arbejder med. De må tage stilling og have en holdning.

 • Vi har en læringskultur, hvor elevernes nysgerrighed og lyst til læring fodres, så elevernes igennem en forståelse af egne kompetencer udvikler ansvar for egen læring.

 

Derfor har Middelfart Friskole altid eksisteret uden formelle afgangsprøver, da vi ikke anser disse for bevis for endelig indlæring. Vi er prøvefrie.

bottom of page