top of page

FRISKOLE

FORÆLDRE

At være friskole forældre

Det koster ikke alene penge at gå på Middelfart Friskole, det koster i høj grad også engagement.

Som forældre køber man billet til et forpligtende fællesskab, hvor vi forventer, at du bakker op om skolen og om skolens værdier. Når vi beder forældrene hjælpe med rengøring og vedligehold af skolen, er det for at holde udgifterne nede. Vi ønsker at lave en skole, som alle har råd til at gå på. Det er således vigtigt, at man som kommende friskoleforældre gør op med sig selv, om man har lyst til at bidrage til det forpligtende fællesskab.

Tilsyn

Forældrene på en fri grundskole vælger en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med undervisningens kvalitet. En tilsynsførende skal være certificeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, for at kunne føre tilsyn. De tilsynsførende vurderer, om undervisningen og elevernes faglige niveau kan stå mål med folkeskolen. Den tilsynsførende kan ikke overtage forældrekredsens tilsyn.

Forældre, der har valgt en fri grundskole til deres barn, har et medansvar for barnets skolegang og undervisning. Forældrene udgør skolens forældrekreds og er forpligtede til at føre tilsyn med skolens undervisning. Forældrenes tilsyn er det tilsyn, der er tættest på skolens dagligdag.

Forældrene på vores skole fører tilsyn ved fx at:

-deltage i skole-hjem samarbejdet

-besøge skolen i undervisningstiden

-deltage i generalforsamlingen

-følge med i dagligdagen på skolen ved at følge med i ugeplanerne, læse Lindebladet mv.

- læse og forholde sig til den tilsynsførendes beretning

Konstruktiv kommunikation

Det er vigtigt for os, at vi er tæt på jer i dialogen om jeres barn, samt at dialogen er løbende. Hvis der er noget I er i tvivl om, synes er underligt eller lignende, så spørg os endelig. Det samme gør vi.  Intet er for småt at henvende sig omkring. Vi forventer en konstruktiv tone i samarbejdet med jer. Hvis samarbejdet mellem skole og hjem halter, går det ud over børnenes trivsel.

Som forældre på skolen, vil I blive præsenteret for hele skolens kommunikationspolitik.

Rengøring og arbejdsdage

 

Arbejdsdage

Som friskoleforældre deltager man hos os også i rengøringen af skolen.

Det er skolens personale, der varetager den daglige rengøring af skolen. Ugentligt er det forældrene, som gør rent på skolen. Man bestemmer selv i tidsrummet fra fredag efter skoletid/SFO-tid og indtil mandag morgen, hvornår man gør rent.

Hver familie er tildelt et rengøringsområde. Med det antal familier vi er nu, er det ca. 4 gange om året, at hver familie skal gøre rent. Inden sommerferien lægges en rengøringsplan ud på forældreintra, så hver familie i god tid ved, hvornår man har rengøringstjans. Hvis man er forhindret i at gøre rent, skal man selv forsøge at bytte sin ”vagt” med andre forældre. Størsteparten af eleverne er med deres forældre på skolen for at gøre rent. Det er markant, hvordan det påvirker elevernes ansvarsfølelse for skolen, når de fx selv har vasket gulvene. Rigtig god sidegevinst!

Arbejdsdage

Hver familie deltager på et skoleår i to arbejdsdage. En stor fælles arbejdsdag, samt en arbejdsdag der er placeres enten om foråret eller om efteråret. Hvornår man har arbejdsdag, bliver meldt ud før sommerferien. Er man forhindret, må man gerne bytte arbejdsdag indbyrdes. Bare vi ved besked.

bottom of page