top of page

Priser 2023/2024 Middelfart Friskole og Mariehønen

INFO

  • Indmeldelsen er først gældende, når skolen har givet skriftligt tilsagn om dette, og der er betalt indmeldelsesgebyr på kr. 1.000.

  • Forældre har pligt til at deltage i arbejdsdage og forældrerengøring.

  • Der er en udmeldelsesfrist på tre måneder, gældende fra den første i måneden.

  • Det er en betingelse at tilmelde betaling af skolepenge og SFO til betalingsservice.

  • Skolepenge og SFO betales månedsvist forud.

  • Det er obligatorisk at være medlem af skolekredsen, og det opkræves en gang årligt.

MUSIKSKOLEN

MARIEHØNEN

Vi følger Middelfart Kommunes takter for vuggestue- og børnehaveplads. 

I 2022 koster en vuggestueplads: 4.398 kr. pr måned.

I 2022 koster en børnehaveplads: 2.669 kr. pr. måned.

Udmeldelse af Mariehønen:

Der er en måneds udmeldelse fra den 1. i måneden.

Priser musikskole.PNG
bottom of page