PRISER 2020/21 MIDDELFART FRISKOLE

 • Skolepengene er incl. lejrskole, ture ud af huset, valghold, arrangementer

 • Skolepenge betales for første og andet barn - tredje barn og derefter er gratis.

 • Der er ingen søskenderabat i SFO.

 • Skolekreds opkræves pr. familie i september måned - pris 100 kr./ 50 kr. for enlige. 

INFO

 • Indmeldelsen er først gældende, når skolen har givet skriftligt tilsagn om dette, og der er betalt indmeldelsesgebyr, svarende til en måneds skolepenge på det aktuelle klassetrin. 

 • Forældre har pligt til at deltage i arbejdsdage og forældrerengøring.

 • Der er en udmeldelsesfrist på tre måneder, gældende fra den første i måneden.

 • Det er en betingelse at tilmelde betaling af skolepenge og SFO til betalingsservice.

 • Skolepenge og SFO betales månedsvist forud.

 • Det er obligatorisk at være medlem af skolekredsen, og det opkræves en gang årligt.

MUSIKSKOLEN

 • Musikskolens undervisning er delt op i 4 moduler af 8 gange hver. Der betales 2 rater pr. modul.

 • Det er gratis at deltage på et sammenspilshold, når man betaler for enetimer

 • Minikor betales en gang. Der er minikor fra musikskolens opstart til afslutning i maj.

MARIEHØNEN

Vi følger Middelfart Kommunes takter for vuggestue- og børnehaveplads. 

I 2021 koster en vuggestueplads: 4057 kr.

I 2012 koster en børnehaveplads: 2558 kr.