PRISER 2021/22 MIDDELFART FRISKOLE

 • Skolepengene er incl. lejrskole, ture ud af huset, valghold, arrangementer

 • Skolepenge betales for første og andet barn - tredje barn og derefter er gratis.

 • Der er ingen søskenderabat i SFO.

 • Skolekreds opkræves pr. familie i september måned - pris 100 kr./ 50 kr. for enlige. 

INFO

 • Indmeldelsen er først gældende, når skolen har givet skriftligt tilsagn om dette, og der er betalt indmeldelsesgebyr på kr. 1.000.

 • Forældre har pligt til at deltage i arbejdsdage og forældrerengøring.

 • Der er en udmeldelsesfrist på tre måneder, gældende fra den første i måneden.

 • Det er en betingelse at tilmelde betaling af skolepenge og SFO til betalingsservice.

 • Skolepenge og SFO betales månedsvist forud.

 • Det er obligatorisk at være medlem af skolekredsen, og det opkræves en gang årligt.

MUSIKSKOLEN

 • Det er gratis at deltage på et sammenspilshold, når man betaler for enetimer.

MARIEHØNEN

Vi følger Middelfart Kommunes takter for vuggestue- og børnehaveplads. 

I 2022 koster en vuggestueplads: 4.398 kr. pr måned.

I 2022 koster en børnehaveplads: 2.669 kr. pr. måned.

Udmeldelse af Mariehønen:

Der er en måneds udmeldelse fra den 1. i måneden.