top of page

PRØVEFRI

SKOLE

VI GIVER IKKE KARAKTER - VI SKABER KARAKTER

Middelfart Friskole er, som alle andre grundskoler i Danmark, forpligtet til at leve op til Folkeskolens formål. I stedet for prøver, anvender vi mange andre evalueringsformer med det formål at sikre, at eleverne er i konstant faglig, social og personlig udvikling. 

 

Engagerede og nærværende voksne

På Middelfart Friskole er det vigtigt, at eleverne oplever engagerede og nærværende voksne, der brænder for deres fag og for at være sammen med eleverne i skolen. Vi skaber rum for, at nysgerrighed, opmærksomhed og eksperimenter har gode kår.

Udtalelse

I stedet for et afgangsbevis, får elever, der dimitterer fra Middelfart Friskole, en grundig udtalelse med sig. I udtalelsen beskrives elevens faglige kunnen, praktisk/musiske kompetencer samt sociale og personlige kvaliteter.

Lærings- vs præstationskultur

Vi mener, det er vigtigt at skabe rammerne for en læringskultur, fremfor en præstationskultur. Derfor arbejder vi på, at udfolde elevernes potentialer, fremfor at se på fejl og mangler. Vi stiller tilpas store krav til vores elever. Det kan vi kun gøre, fordi vi kender dem godt, og fordi vi gør meget ud af den løbende evaluering af hver enkelt elevs udvikling.​

​ADGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE

 

Når man har været elev på Middelfart Friskole har man adgang til de samme

ungdomsuddannelser, som enhver anden elev, der kommer fra en grundskole med afgangsprøve.

Uddannelsesparathed

Allerede i 8. klasse skal elevens parathed til ungdomsuddannelserne vurderes. Der sker i et samarbejde mellem skolen og en kommunalt ansat UU-vejleder. Hvis en elev vurderes uddannelsesparat til fx. ST, kommer eleven til optagelsesprøve på ungdomsuddannelsen.

 

Ved optagelsesprøven har eleven også en samtale med en uddannelsesvejleder fra uddannelsesstedet. Samtalen har til formål at vurdere, om eleven er parat og moden til at passe studiet.

Ca. 85 procent af vores elever vælger at tage en gymnasial uddannelse. Som de vel at mærke gennemfører.

​​

bottom of page