Teknisk og administrativt personale.

Marie Elving

Lone Bendiks Hansen

Jens Otto Riis Jensen

Erik Andersen

MIDDELFART FRISKOLE  //  KÅLSBJERGVEJ 35  //  5500 MIDDELFART

TLF. 64 41 51 01  // EMAIL. MAIL@MIDDELFARTFRISKOLE.DK