top of page

Uden om undervisningen

SÆRLIGE 

DAGE, UGER &

OPLEVELSER

Særlige dage, uger, udfordringer og oplevelser

​Ud over den daglige undervisning, har vi en række særlige uger, dage og begivenheder, som er lige så vigtige, som de almindelige skoledage. Her bliver relationerne mellem eleverne og mellem eleverne og de voksne i høj grad styrket. Når vi kender hinanden som mennesker, har respekt for hinanden og føler ansvar for hinanden, så højnes trivslen.

Musical

Hvert andet år laver en vi en KÆMPE stor musical, hvor alle eleverne er involveret. Alle er vigtige i det store puslespil, det er at sætte en flot og opfindsom musical op. Det er en stor oplevelse for alle og noget vi ser meget frem til hver gang.

Emne/projektuge

Hvert andet år (hvor vi ikke har musical) har vi to klasseemneuger/projektuger.

Særlige dage

 

Juleklippedag, hvor eleverne er i deres egne klasser og hvor nogle af de største elever hjælper de mindste med at få pyntet skolen fint op.

 

Idrætsdag

Hvert år er det 8. og 9. klasse, der står for både planlægningen og udførelsen af dagen. Noget eleverne går meget op i, og hvor der dystes om "Den gyldne støvle".

Skolelørdag

Her går vi en skole - ja på en lørdag. Også forældrene deltager. Typisk ligger skolelørdag i forlængelse af en fælles emneuge.

Årlig lejrskole

Hvert forår drager hele skolen afsted på fælles lejrskole. Det er nogen fantastiske 3 dage (2 overnatninger), hvor store og små er sammen og nye bånd knyttes. Bånd, der bygges videre på i dagligdagen. Vi har fælles aktiviteter som f.eks. stratego, rundbold og forskellige løb, som de største elever ofte har ansvaret for. Der er også trin-aktiviter og legetid. De ældste laver mad til alle, andre dækker bord eller vasker op. Alle har et ansvar og er dermed vigtige for at få lejren til at fungere.

Klasseture

Det hænder, at lærerne laver klasseture typisk med en overnatning for deres klasser. Formålene kan rent fagligt være vidt forskellige, turene har altid sociale mål. Indimellem laver klasserådet en tur og her deltager klasselæreren ofte.

Overbygningstur

I begyndelsen af skoleåret tager overbygningen på tur. Målet er at ryste alle elever og voksne her sammen. Der er særligt fokus på at integrere nye elever i flokken. Overbygningsturen foregår i nærområdet på primitiv vis.

Udlandstur

8. og 9. klasse tager på rejse til udlandet hvert år. Typisk en kulturrejse (fx flodbådstur mellem flere byer i Holland) det ene år og en naturtur (fx vandring eller kano) det andet år. Rejserne betales af forældrene, men der er tradition for, at klasserne i fællesskab sparer en del af rejseudgiften op ved, at eleverne har forskellige ”jobs” i løbet af 7.-8.-9.klasse. Det giver god ansvarsfølelse, når eleverne har været med til at arbejde for turen.  Natur-turen må som udgangspunkt koste 1500 kr. og kultur-turen 2500 kr. Lærerne kan gå i dialog med forældre om, enten at nedbringe udgifterne til turen, eller lave en dyrere tur. Dialogen foregår på et forældremøde.

bottom of page