top of page

FØRSKOLE

Her lægges grunden for det gode børneliv på Middelfart Friskole

I Førskolen møder børn og forældre for første gang den særlige friskolekultur, der kendetegner Middelfart Friskole. Her er vort udgangspunkt, at alle børn lykkes. Vores tilgang bygger på den gode og nærværende relation, hvor vi med udgangspunkt i barnets styrker og evner, forsøger at udfordre barnet til at træde de næste vigtige skridt i sin udvikling. I forældre er vore vigtigste samarbejdspartnere, da hvert barn og hver familie er unik. Udgangspunktet for vort samarbejde er skolens værdigrundlag med fokus på det enkelte barn i fællesskabet. Herunder dykker vi derfor ned i pædagogik og værdier bag arbejdet i Førskolen.   

I Førskole har vi fokus på, at barnet;

  • bevarer lysten til at opleve, lære, udvikle sig og udfolde fantasien

  • udvikler selvtillid og skaber sig et godt selvværd

  • får udvist tillid, og tager ansvar for sig selv og andre

  • kan forholde sig åbent og samtidig kritisk til sig selv og verden omkring sig

 

I hverdagen understøttes dette ved at;

  • skabe overskuelige rammer med en vekselvirkning af forskellige aktiviteter

  • fokus på at styrke barnets emotionelle, motoriske, sociale og kognitive udvikling

  • være nysgerrige, humoristiske og autentiske voksne

  • sætte os i børnenes sted, og udfordre dem lige der, hvor de er

  • fokusere på uforløst potentiale og ressourcer i omgangen med børnene

Førskolen kører hvert år fra 1. marts og indtil sommerferien. Børnene holder til i eget lokale, med garderobe i nær tilknytning til SFO'en (også morgen SFO).

 

I november afholdes der et informationsmøde. Ca. en måned før skolestart mødes børn, forældre og skolen.
I løbet af de 4 mdr. førskolen varer, skal børnene lære skolen godt at kende, lære daglige rutiner og skabe et godt fundament for deres kommende skoleliv.

bottom of page