SKOLENS LÆRERE

Anne Mette Lauritzen

Lærer

Jeg underviser bl.a. i dansk, matematik og idræt i overbygningen.

Pia Laursen Vig

Lærer

Jeg underviser i bl.a. dansk og matematik i indskolingen og på mellemtrinnet. Desuden er jeg udeskolevejleder.

Tobias Dalby

Lærer

Jeg underviser i bl.a. matematik, naturfag og natur & teknologi på mellemtrinnet og i overbygningen.

Kim Olsen Grenander

Lærer

Jeg underviser i bl.a. dansk, historie, samfundsfag og idræt i overbygningen.

Merete Mikkelsen

Lærer

Jeg underviser i bl.a. dansk, matematik, historie og idræt i indskolingen og på mellemtrinnet.

Julie Winther

Lærer

Jeg underviser i dansk i indskolingen og på mellemtrinnet, samt i engelsk på mellemtrinnet.

Karla Nina Diedrich

Lærer

Jeg underviser i tysk og kreative fag

Hans-Henrik Skieller

Lærer

Jeg underviser i musik både i skolen og i vores musikskole.

Please reload

Lotte Kornbek

Lærer

Jeg underviser bl.a. i dansk i indskolingen og på mellemtrinnet. Desuden er jeg læsevejleder

Malene Georgi Sloth

Lærer

Jeg underviser bl.a. i matematik og naturfag i overbygningen.

Jette Bech

Børnehaveklasseleder

Jeg holder styr på børnehaveklassen, underviser i matematik i 1. klasse og har valghold på mellemtrinnet.

Jakob Høvsgaard

Lærer

Jeg underviser bl.a. i dansk, engelsk, historie og samfundsfag i overbygningen.

Lisbeth Buchhave

Lærer

Jeg underviser i matematik og krop & bevægelse i indskolingen. Derudover er jeg uddannet motorikvejleder.

Jens Otto Riis-Jensen

Pedel og musiklærer

Jeg er skolens pedel og underviser også i musik i skolen og musikskolen

Please reload

MIDDELFART FRISKOLE  //  KÅLSBJERGVEJ 35  //  5500 MIDDELFART

TLF. 64 41 51 01  // EMAIL. MAIL@MIDDELFARTFRISKOLE.DK