top of page

VORES SFO

fritgående børn

I skolens SFO har vi fokus på, at barnet;

 • bevarer lysten til at opleve, lære, udvikle sig og udfolde fantasien

 • udvikler selvtillid og skaber sig et godt selvværd

 • får udvist tillid, og tager ansvar for sig selv og andre

 • kan forholde sig åbent og samtidig kritisk til sig selv og verden omkring sig                  

 

I SFO på Middelfart Friskole har børnene lov til at;

 • holde fri

 • lege frit efter egne ønsker

 • danne relationer på tværs af alder, køn og klasse

 • melde sig til udbudte aktiviteter, hvis de ønsker, og at melde fra til disse, hvis de ønsker

 

Vi understøtter det i hverdagen ved at;

 • skabe frie overskuelige rammer, og lade børnene være med til at forme disse samt skabe kulturen i SFO

 • udbyde alsidige aktiviteter med fokus på barnets emotionelle, motoriske, sociale og kognitive udvikling

 • være nysgerrige, humoristiske og autentiske voksne

 • sætte os i børnenes sted, og udfordre dem lige der, hvor de er

 • fokusere på uforløst potentiale og ressourcer i omgangen med børnene

 

Dagsrytme i SFO

06.30-08.15      Morgen SFO. Der skabes en hyggelig start på dagen. Børnene kan spise morgenmad i SFO.

13.30-14.30      Vi tager imod børnene i klasserne, der leges, udbydes aktiviteter og dyrkes venskaber

14.30-15.00      Spisning

15.00-16.30      Der leges og dyrkes venskaber

Fra omkring kl. 16 har personalet en lang række praktiske gøremål i SFO, da vi deler lokaler med indskolingen. Vi ønsker at efterlade lokalerne, så de er indbydende at møde ind til næste dag. Vi forventer, at børnene hjælper til med at rydde op efter sig selv og andre. Vi har tilknyttet nogle af skolens ældre elever til at hjælpe omkring børnene. Dette for at formidle skolens værdier og kultur videre fra ung til barn og fra barn til ung.

Ferielukket i SFO:

Ugerne 28, 29, 30, 42 og 7 samt dagene mellem jul og nytår, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag og grundlovsdag.

Praktisk information

Prisen for at gå i SFO fremgår af vores priskatalog. Prisen gælder både morgen-SFO og eftermiddags-SFO.

Børnene har hver en garderobeplads. Det er et forældreansvar at holde garderoben.

På tavlen i havestuen skal børnene strege sig ind og ud. De skal også sige farvel til en voksen.

I giver os besked, hvis der holdes fødselsdag eller andre arrangementer i SFO tiden, så vi kan planlægge godt.

Samarbejde med forældre

Vores samarbejde med jer skal bygge på åbenhed, tillid og respekt. I er altid velkommen til at komme og spørge os om forskellige ting, og vi hører også gerne fra jer, hvis der er noget særligt omkring jer og jeres barn, som I ønsker vi skal vide. I kan altid stole på, at vi kommer til jer, hvis der er noget, I skal være informeret om.

bottom of page