PRØVEFRI

SKOLE

Undervisningsplaner på Middelfart Friskole

På Middelfart Friskole, skal vi som på alle andre grundskoler stå mål med , hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

På Middelfart Friskole skal undervisningen som minimum have samme slutmål som i folkeskolen.

Vi arbejder ud fra Folkeskolens fælles mål for fagene.

I finder et link til de fælles mål her: 

 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/fag-emner-og-tvaergaaende-temaer/folkeskolens-fag